گالری: آن‌چه «بابک» دید!

BT2

بابک امین تفرشی٬ ماه و تلسکوپ NTT در رصدخانه‌ی لاسیلا – امتیاز و حق نشر تصویر: بابک امین تفرشی/ ESO

با هماهنگی کانوت٬  بابک امین تفرشی٬ مؤسس پروژه⁠ی «جهان در شب» و سفیر عکاسی رصدخانه⁠ی جنوبی اروپا٬ تازه⁠ترین تصاویر پردازش شده⁠ی خود از مأموریت UHD را در اختیار ما قرار داد که آن⁠ها را برای نخستین بار در این⁠جا نمایش می⁠دهیم.

این تصاویر حاصل تلاشی ۱۵ روزه طی مأموریت شگفت⁠انگیز در پهنه⁠ی صحرای آتاکاما با آسمانی بکر و شگفت⁠انگیز است. این مأموریت از آشیانه⁠ی ابرتلسکوپ⁠های ۸ متری VLT آغاز شد و پس از گذر از مقر بزرگ⁠ترین تلسکوپ⁠های رادیویی جهان در ارتفاع ۵ هزار متری٬ در رصدخانه⁠ی لاسیلای شیلی به پایان رسید. برای دیدن نمایی بزرگ‌تر روی تصاویر کلیک کنید. 

BT1

نمایی سراسری از راه شیری بر فراز آنتن‌های رادیویی رصدخانه‌ی آلما در ارتفاع ۵ هزار متری از سطح دریا – امتیاز و حق نشر تصویر: بابک امین تفرشی/ ESO

BT6

سحابی جبار به همراه کمربند معروف در محاصره‌ی حلقه‌ی سرخ بارنارد و ستاره‌ی ابرغول سرخ ابط‌الجوزا در راست بر فراز آنتن‌های رادیویی آلما دیده می‌شوند – امتیاز و حق نشر تصویر: بابک امین تفرشی/ ESO

BT4

شرایط دشوار حضور در ارتفاع ۵ هزار متری یکی از عکاسان (یوری بلتسکی) را مجبور به استفاده از اکسیژن کرده است. امتیاز و حق نشر تصویر: بابک امین تفرشی/ ESO

BT5

عکاسی از پهنه‌ی راه‌ شیری با استفاده از پایه‌ی خودکار پولاری و دوربین‌ پیشرفته کانن- امتیاز و حق نشر تصویر: بابک امین تفرشی/ ESO

BT7

نمایی باز از تلسکوپ ۳/۶ متری رصدخانه‌ی جنوبی اروپا در رصدخانه‌ی لاسیلا – امتیاز و حق نشر تصویر: بابک امین تفرشی/ٍESO

BT9

نمایی دیگر از تلسکوپ ۳/۶ متری رصدخانه‌ی جنوبی اروپا با حضور هربرت زودت٬ فیلم‌بردار گروو UHD در پیش‌زمینه‌ی تصویر- امتیاز و حق نشر تصویر: بابک امین تفرشی/ ESO

BT10

تلسکوپ ۳/۵ متری NTT در رصدخانه‌ی لاسیلا در ارتفاع ۲۴۰۰ متر از سطح دریا – امتیاز و حق نشر تصویر: بابک امین تفرشی/ ESO

BT11

نمایی نزدیک از تلسکوپ ۳/۵ متری NTT – امتیاز و حق نشر تصویر: بابک امین تفرشی/ ESO

BT8

امتیاز و حق نشر تصویر: بابک امین تفرشی/ ESO

BT12

شامگاهی مه‌آلود در افق رصدخانه‌ی لاسیلا در ارتفاع ۲۴۰۰ متری – امتیاز و حق نشر تصویر: بابک امین تفرشی/ ESO

BT3

محو تماشای آسمان شب در فاصله‌ای اندک از تلسکوپ‌های بسیار بزرگ VLT در پارانال شیلی – امتیاز و حق نشر تصویر: بابک امین تفرشی/ ESO

همه‌ی این تصاویر با اجازه‌ی عکاس آن‌ها در این‌جا منتشر شده‌اند.

درباره نویسنده

174مطلب نوشته است .

[email protected]

تمام حقوق این سایت برای © 2018 كانوت. محفوظ است.
Powered by Persian Wordpress