برچسب های نوشته ها : پرنورترین ستاره‌های آسمان

ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (۱) شباهنگ

 ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (1) شباهنگ
به درخشان‌ترین ستاره‌ی آسمان شب رسیدیم؛ شباهنگ ادامه مطلب

ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (۲) سهیل

ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (2) سهیل
دومین چراغ درخشان آسمان شب ستاره‌ی نام‌آشنای سهیل است. ادامه مطلب

ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (۳) آلفای قنطورس

ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (3) آلفای قنطورس
به سومین ستاره‌ی درخشان آسمان رسیدیم. ادامه مطلب

ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (۴) سماک رامح

 ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (4) سماک رامح
سماک رامح چهارمین ستاره‌ی درخشان آسمان است. در افسانه‌ها از این ستاره به عنوان‌ نگهبان شمال آسمان یاد شده است. ادامه مطلب

ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (۵) نسر واقع

ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (5) نسر واقع
به پنجمین ستاره‌ی درخشان آسمان پرنورترین ستاره‌ی رسیدیم. ادامه مطلب

ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (۶) عیّوق

ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (6) عیّوق
ششمین ستاره‌ی درخشان آسمان، پرنورترین ستاره‌ی صورت‌فلکی ارابه‌ران و یکی از اضلاع صورت‌واره‌ی شش ضلعی زمستانی است ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2018 كانوت. محفوظ است.
Powered by Persian Wordpress