ترامپ: حمله به کنگره آمریکا را محکوم می‌کنم

در سایت canot کانوت مطلب ترامپ: حمله به کنگره آمریکا را محکوم می‌کنم مشاهده می کنید
ترامپ: حمله به کنگره آمریکا را محکوم می‌کنم
ممنون بابت بازدید از سایت کانوت canot