ربیعی: مشکل اصلی آمریکا خود برتربینی است

در سایت canot کانوت مطلب ربیعی: مشکل اصلی آمریکا خود برتربینی است مشاهده می کنید

علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت در یادداشتی در اینستاگرام درباره بزرگداشت سالروز ۱۳ آبان با تاکید براینکه آمریکا برای هیچ کشوری توسعه و امنیت و نیز دموکراسی به ارمغان نبرده است، نوشت: مشکل اصلی آمریکا حس استثناپنداری، خودبرتربینی مستکبرانه و خودستایانه است که تا امروز هم ادامه داشته است.
ممنون بابت بازدید از سایت کانوت canot