رئیس دفتر رئیس جمهور از آیت‌الله امینی عیادت کرد

در سایت canot کانوت مطلب رئیس دفتر رئیس جمهور از آیت‌الله امینی عیادت کرد مشاهده می کنید
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور از آیت‌الله امینی عیادت کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت کانوت canot