ترور یک مقام سابق طالبان در کابل

در سایت canot کانوت مطلب ترور یک مقام سابق طالبان در کابل مشاهده می کنید
ترور یک مقام سابق طالبان در کابل
ممنون بابت بازدید از سایت کانوت canot