افراد مسلح رئیس خود را از دادگستری هندوراس فراری دادند

در سایت canot کانوت مطلب افراد مسلح رئیس خود را از دادگستری هندوراس فراری دادند مشاهده می کنید
تعدادی افراد مسلح در هندوراس با ورود به کاخ دادگستری هندوراس چهار پلیس را به قتل رساندند و سپس رئیس‌شان را آزاد کردند و با خود بردند.
ممنون بابت بازدید از سایت کانوت canot