فضیلت و آداب ماه شعبان در بیان میرزا جواد ملکی تبریزی

در سایت canot کانوت مطلب فضیلت و آداب ماه شعبان در بیان میرزا جواد ملکی تبریزی مشاهده می کنید
میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب «المراقبات» خود در لزوم مراقبت از ماه شعبان به نکاتی اشاره کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت کانوت canot