راهکار حمایت از اکوسیستم استارتاپی کشور در سال99

در سایت canot کانوت مطلب راهکار حمایت از اکوسیستم استارتاپی کشور در سال99 مشاهده می کنید
مشاور فناوری اطلاعات وزارت رفاه گفت: با توجه به اینکه سال 99 تعدادی از مشاغل خرد و نوپا از بین خواهند رفت، ورشکستگی اکوسیستم استارتاپی کشور دور از ذهن نیست.
ممنون بابت بازدید از سایت کانوت canot