افزایش مرگ ناشی از مسمومیت با قرص برنج

در سایت canot کانوت مطلب افزایش مرگ ناشی از مسمومیت با قرص برنج مشاهده می کنید
پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: درسال ۱۳۹۸ دویست وبیست مورد فوت ناشی از مسمومیت با قرص برنج به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل(۱۳۹۷) نوزده درصد افزایش یافته است.
ممنون بابت بازدید از سایت کانوت canot