فرصت‌های تجاری غیرنفتی ایران و ایتالیا بررسی می‌شود

در سایت canot کانوت مطلب فرصت‌های تجاری غیرنفتی ایران و ایتالیا بررسی می‌شود مشاهده می کنید
با توجه به چارچوب جدید اقتصادی ایران و تاکید بر فعالیت در حوزه های غیر نفتی گفتگویی با رویکرد کسب و کار با عنوان “روابط ایتالیا و ایران و محوریت نقش بنگاههای کوچک و متوسط و حمایت های اتحادیه اروپا میان دو کشور انجام می‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت کانوت canot