برچسب ها :روش

تصاویر فیلم

ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (۶) عیّوق

عکس از فرد اسپناک ششمین ستاره‌ی درخشان آسمان، پرنورترین ستاره‌ی صورت‌فلکی ارابه‌ران و یکی از اضلاع صورت‌واره‌ی شش ضلعی زمستانی است. نام دیگر آلفا ارابه‌ران – سروش فاصله (سال نوری) ۴۲ سال نوری  (به طور تقریبی) صورت فلکی ارابه‌ران قدرظاهری ۰/۰۸ رده طیفی G قدر مطلق ۰/۴- عیّوق یک ستاره زرد است بهتر بگویم یک جفت ستاره […]ادامه مطلب

فضا

ده تلسکوپ شگفت‌انگیز: (۱۰) تلسکوپ بزرگ آفریقای جنوبی

آینه‌ی بزرگ تلسکوپ SALT به آن اجازه می‌دهد تا به نمای کهکشان‌های دوردست خیره شود. عملکرد تلسکوپ‌های نور مرئی به دو ویژگی وابسته است: توانایی گردآوری نور رسیده از اجرام آسمانی، و توانایی کانونی‌کردن آن نور برای ایجاد تصویری روشن و واضح از آن اجرام. توانایی گردآوری نور به‌طور مستقیم به اندازه‌ی قطر دهانه‌ی تلسکوپ، […]ادامه مطلب