انواع سیارات فراخورشیدی

 انواع سیارات فراخورشیدی

گونه هایی از سیارات فراخورشیدی هستند که در منظومه ی ما وجود ندارند. *ابر زمین ها* و *مینی نپتون ها* که میتوانند مانند زمین سنگی، یا مانند نپتون مخلوطی از متغیر ها و گازها باشند.

گونه ای از سیارات به نام*مشتری داغ* وجود دارند که مدارشان بسیار به ستاره شان نزدیک بوده و ممکن است تبخیر شده و سیارات *درون زمینی* (از هسته های باقی مانده تشکیل شده اند) را به وجود آورند.

گونه ی دیگر*سیارات کربنی* هستند که در سامانه هایی با درصد کربن بیشتر از منظومه ی شمسی به وجود می آیند.

برخی از سیارات فرا خورشیدی

 

Cancri e 55

این سیاره جرمی معادل با هشت برابر زمین داشته و یک سوم آن الماس است و به خورشیدش بسیار نزدیک است و هر ۱۸ ساعت یک بار به دور آن میچرخد.

نزدیکترین همسایه ی ما

 

نزدیک ترین سیاره به زمین در خارج از منظومه ی شمسی، Alpha centauri B هم اندازه ی زمین بوده و از عطارد به خورشیدش نزدیکتر است و به همین علت قابل سکونت نیست.

 

مشتری بزرگ

 

Kappa Andromedae bحدود ۱۳ برابر بزرگتر از مشتری است و میتوان گفت یکی از بزرگترین سیاراتی است که تا کنون کشف شده است. این سیاره درست در خط جدا کننده بزرگترین سیاره ها و کوچکترین ستاره ها واقع شده است.

کوچکتر و گرمتر از زمین

 

Kepler_20e نخستین سیاره ی خارج از منظومه ی خورشیدی است که دانشمندان آن را کشف کرده اند. این سیاره از زمین کوچکتر بوده و دمای سطحش به علت نزدیکی به خورشیدش، ۱۴۰۰درجه ی فارنهایت می باشد.

گردش دو خورشید

منظومه ی Kepler_47اولین منظومه ی ستاره ای است که در آن چندین سیاره به دور چندین ستاره میچرخند. یکی از این سیاره ها Kepler_47c بوده و در منطقه ی قابل سکونت از دو خورشید قرار دارد.

مدیر

www.canot.ir کانوت

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید