تپه، ماه و زحل

 تپه، ماه و زحل

۲۵آبان ١٣٩٧ _۲۰۱۸ November 16

تپه، ماه و زحل

اعتبار تصویر و کپی رایت: Tamas Ladanyi (TWAN)

عکس با کیفیت اصلی

یکشنبه گذشته؛ زمانیکه ماه جوان بود، هلال باریکی که توسط نور خورشید روشن شده است در هنگام غروب خورشید در نزدیکی افق غربی قرار داشت و با یک زمین تابِ قوی با زحل درخشان همراه شده بود تا در ابتدای آسمان شامگاهی منظره زیبایی را برای رصدگران آسمان در سرتاسر سیاره مان فراهم کند. در آن شب صاف بر روی یک تپه در نزدیکی شهر وسپریم در مجارستان، سیاره درخشان و ماه جوان در این تصویر آسمان شب قاب شده اند که با یک لنز تله عکسبرداری شده است. البته دوره ماه تاحدی سریع است؛ تا امشب نور خورشید به فاز تربیع اول رسیده است. در آخر هفته زمان مناسب برای رصد ماه و ستارگان افت می کند. انتظار می رود بارش سالیانه ی حاصل از دنباله دار بازگشتی که به عنوان بارش شهابی اسدی شناخته می شود را ببینیم.

منبع:apod.NASA.gov

مدیر

www.canot.ir کانوت

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید