سحابی رتیل

 سحابی رتیل

تصویر نجومی روز ناسا/ فارسی
٢۶ آبان ٩٧ _
۲۰۱۸ November 17
سحابی رتیل
اعتبار تصویر و کپی رایت:

Peter Ward (Barden Ridge Observatory)

سحابی رتیل که به عنوان ۳۰_زرین ماهی شناخته می شود؛ بیش هزار سال نوری قطر دارد؛ یک ناحیه عظیم تشکیل ستاره است که درون کهکشان اقماری همسایه؛ ابر ماژلانی بزرگ ( LMC ) قرار دارد.
سحابی رتیل که حدود ۱۸۰ هزار سال نوری با ما فاصله دارد؛ بزرگترین و درخشانترین منطقه تشکیل ستاره است که در کل گروه محلی کهکشان ها شناخته شده است.

در این منظره دیدنی و جذاب رتیل کیهانی حاصل ترکیب داده های فیلتر باند باریک متمرکز به انتشار از اتم های هیدروژن یونیده شده می باشد.
در داخل سحابی رتیل (NGC 2070) پرتو های شدید، باد های ستاره ای و شوک های ابرنواختری حاصل از خوشه جوان مرکزی ستارگان پرجرم که به عنوان R13 در فهرست بندی قرار دارد؛ موجب درخشندگی سحابی و تشکیل رشته عنکبوتی آن شده است.

در اطراف سحابی رتیل دیگر مناطق شکل گیری ستاره ای با خوشه های ستاره ای جوان، رشته ها و ابر های ستاره ای که شکل حباب گرفته اند نیز وجود دارد. در واقع در تصویر بالا شامل نزدیکترین ابرنواختر عصر حاضر یعنی SN 1987A می باشد که در سمت چپ مرکز تصویر دیده می شود.
این زمینه غنی قابل مشاهده حدود یک درجه یعنی معادل ۲ ماه کامل در صورت فلکی زرین ماهی جنوبی قرار دارد .

اما اگر سحابی رتیل در فاصله نزدیکتری قرار داشت مثلا شبیه سحابی شکارچی در فاصله حدود ۱۵۰۰ سال نوری از ما بود؛ در آن صورت نیمی از آسمان را می پوشاند.

 

منبع:apod.NASA.gov

مدیر

www.canot.ir کانوت

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید