خبر تصویری: قطب شمالِ چرخانِ زحل

 خبر تصویری: قطب شمالِ چرخانِ زحل

فضاپیمای کاسینی نمای خیره‌کننده‌ای از ابرهای طوفانی و چرخان زحل ثبت کرد. این تصویر خام قطب شمال زحل را از فاصله‌ی ۳۸۳,۰۹۷ کیلومتری نشان می‌دهد.

تصویر ترکیبی رنگ‌آمیزی کاذب از گرداب قطب شمال زحل/ امتیاز: JASON MAJOR

 

در تصاویر دیگر منتشر شده در وب‌سایت universetoday ، ساختار شش ضلعی قطب شمال زحل از فاصله‌ی ۲۵ هزار کیلومتری دیده می‌شود. این تصویر امروز تهیه شده است.

 

تصویر ترکیبی رنگ‌آمیزی کاذب از شش ضلعی قطب شمال زحل/ امتیاز: JASON MAJOR

مدیر

www.canot.ir کانوت

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید