شهاب بر فراز تلسکوپ های ESO

 شهاب بر فراز تلسکوپ های ESO

This picture of the week shows two of the three new ExTrA telescopes hosted at ESO’s La Silla Observatory in Chile. Situated over 2000 meters above sea level, these telescopes scour the skies for Earth-sized worlds around M class stars, which are stars smaller than the Sun.  A “shooting star” flashes across the night sky above the telescopes and towards the horizon of the Atacama Desert in Chile. Shooting stars are not actually stars, but small bits of rock or dust that enter the Earth’s orbit and burn up in the atmosphere. Before they enter Earth’s atmosphere, these tiny celestial bodies are called meteoroids. The dramatic streaks of light caused by meteoroids burning up are not just beautiful and exciting, but also informative. Scientists look at the path and brightness of a meteoroid to determine where in the Solar System it came from and what it is composed of. If a meteoroid makes it through Earth’s atmosphere to the ground it is then called a meteorite. Scientists can study meteorites to learn more about the history of the Solar System.

This picture of the week shows two of the three new ExTrA telescopes hosted at ESO’s La Silla Observatory in Chile. Situated over 2000 meters above sea level, these telescopes scour the skies for Earth-sized worlds around M class stars, which are stars smaller than the Sun.  A “shooting star” flashes across the night sky above the telescopes and towards the horizon of the Atacama Desert in Chile. Shooting stars are not actually stars, but small bits of rock or dust that enter the Earth’s orbit and burn up in the atmosphere. Before they enter Earth’s atmosphere, these tiny celestial bodies are called meteoroids. The dramatic streaks of light caused by meteoroids burning up are not just beautiful and exciting, but also informative. Scientists look at the path and brightness of a meteoroid to determine where in the Solar System it came from and what it is composed of. If a meteoroid makes it through Earth’s atmosphere to the ground it is then called a meteorite. Scientists can study meteorites to learn more about the history of the Solar System.
تصویر این هفته، 2عدد از سه تلسکوپ جدید ExTrA را نشان می‌دهد که در رصدخانه لاسیلا ESO که در شیلی است میزبان شده‌اند. این تلسکوپ‎ها که در ارتفاع بیش از 2000 متری از سطح دریا واقع شده‌اند به قصد یافتن سیاره‌هایی به اندازه زمین، آسمان را جارو می‌کنند؛ سیاراتی که به دور ستاره‌های کلاس M می‌گردند؛ ستاره‎هایی کوچکتر از خورشید.
یک شهاب در آسمان شب بر فراز تلسکوپ‌ها و به سمت افق صحرای آتاکاما در شیلی ظاهر شده است. شهاب‌ها در حقیقت ستاره نیستند، بلکه قطعات کوچک سنگ یا گرد و غبار هستند که وارد مدار زمین می شوند و در جو می سوزند. این اجرام کوچک آسمانی قبل از ورود به جو زمین، شهابواره نامیده می‌شوند.
ردهای چشمگیر نور ناشی از سوختن شهابواره‌ها فقط زیبا و هیجان انگیز نیست، بلکه اطلاعات مفیدی نیز به همراه دارد. دانشمندان مسیر و درخشندگی یک شهاب را بررسی می‌کنند تا مشخص کنند که از کجای منظومه‌شمسی آمده و از چه چیزی تشکیل شده است. اگر یک شهاب از میان جو زمین عبور کرده و به سطح زمین برسد، به آن شهاب‌سنگ گفته می‌شود. دانشمندان با مطالعه شهاب‌سنگ‌ها می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره تاریخ منظومه‌شمسی به دست آورند.
Credit: ESO/M. Zamani

مدیر

www.canot.ir کانوت

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید