یک پرورشگاه نامنظم ستاره‌ای

 یک پرورشگاه نامنظم ستاره‌ای

در این تصویر هزاران ستاره که به تازگی در قلب NGC 5236 شکل گرفته‌اند، نشان داده شده است. این تصویر را ابزار MUSE ثبت کرده است که به تلسکوپ بسیار بزرگ ESO متصل است و در رصدخانه پارانال در شیلی قرار دارد.
NGC 5236
اغلب به عنوان کهکشان جنوبی چرخان شناخته می‌شود. این جرم نام عمومی خود را از بازوی مارپیچی زیبا و همچنین محل قرارگیری آن در صورت فلکیِ نیمکره جنوبی، هیدرا، گرفته است. مناطق درخشان به دلیل نور حاصل از شکل‌گیری ستارگان است. مانند این تصویر که منطقه درخشان آن در مرکز کهکشان دیده می‌شود.
با داشتن شرایط مناسب در بازوهای مارپیچی یک کهکشان، معمولاً ابرهای مولکولی سرد که بیشتر از گاز هیدروژن تشکیل شده‌اند متلاشی شده و به ستاره‌های کاملاً جدیدی تبدیل می‌شوند.
در ابرهای بزرگتر، فعل و انفعالات یک ستاره جدید می‌تواند یک اثر دومینو ایجاد کند؛ فروپاشی گازهای اطراف باعث تشکیل ستاره‌های بیشتری بشود .
با این حال، در مرکز این کهکشان فرآیندهای دیگری در حال انجام هستند: سیاهچاله ابرپرجرم در مرکز NGC 5236 مسیرهای متعددی از مواد را به سمت خود می‌کشاند و در همان زمان، ماده و مقادیر زیادی انرژی را به طور نامنظم به سمت بیرون پرتاب می‌کند و باعث می‌شود که تعداد زیادی ستاره در اطراف منطقه مرکزی کهکشان به طور نامنظم تشکیل شوند.

اعتبار تصویر: ESO

مدیر

www.canot.ir کانوت

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید