ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (۶) عیّوق

عکس از فرد اسپناک

ششمین ستاره‌ی درخشان آسمان، پرنورترین ستاره‌ی صورت‌فلکی ارابه‌ران و یکی از اضلاع صورت‌واره‌ی شش ضلعی زمستانی است.

نام دیگر

آلفا ارابه‌ران – سروش

فاصله (سال نوری)

۴۲ سال نوری  (به طور تقریبی)

صورت فلکی

ارابه‌ران

قدرظاهری

۰/۰۸

رده طیفی

G

قدر مطلق

۰/۴-

عیّوق یک ستاره زرد است بهتر بگویم یک جفت ستاره دوتایی زرد است. این ستاره ۲/۵ برابر خورشید است، ۷۹ برابر از آن درخشان‌تر و حدود ۶۰۰ میلیون سال پیرتر از خورشید است ولی کماکان یک ستاره‌ی میان‌سال به حساب می‌آید. جالب است بدانید احتمالاً نام فارسی کهن این ستاره سروش بوده است. عیّوق از طول جغرافیایی نواحی معتدل شمالی مثل ایران جزو ستاره‌های سمت‌و‌الراسی به حساب می‌آید و در این شب‌های زمستانی به بالای سر (سرسو) می‌رسد.

مدیر

www.canot.ir کانوت

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید