برترین های هفته

ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (۲) سهیل

ده ستاره‌ی پرنور آسمان : (۲) سهیل

اسرار منظومه‌ی شمسی: شش‌ضلعی زحل

اسرار منظومه‌ی شمسی: شش‌ضلعی زحل

زنان فضانورد

زنان فضانورد

زنان فضانورد: هلن پاتریشیا شارمن

زنان فضانورد: هلن پاتریشیا شارمن

بزرگ‌ترین ساختار عالم: گروه کوازاری بزرگ با ابعاد ۴ میلیارد سال نوری

بزرگ‌ترین ساختار عالم: گروه کوازاری بزرگ با ابعاد

دهانه‌ی برخوردی گیل 29 جولای 2011

دهانه‌ی برخوردی گیل 29 جولای 2011

رصدخانه لاسیلا به عنوان شروع کار مجدد از این سیارات درخشان عکس‌برداری کرد

رصدخانه لاسیلا به عنوان شروع کار مجدد از

نوترینوهای دوردست زیر یخ‌های قطب‌ جنوب

نوترینوهای دوردست زیر یخ‌های قطب‌ جنوب

انواع سیارات فراخورشیدی

انواع سیارات فراخورشیدی

آشنایی با سیاره‌ی ‌‌مشتری‌ (عربی) ویا هرمز، زاوش، اورمزد و یا برجیس ‌(فارسی)

آشنایی با سیاره‌ی ‌‌مشتری‌ (عربی) ویا هرمز، زاوش،

تکنولوژی

نجوم2

۱۰ رویداد بزرگ اخترشناسی: (۲) وجود سیاره‌های فراخورشیدی تأیید

تصویری تخیلی از سیاره‌ی فراخورشیدی داغ مشتری‌مانند وقتی اخترشناسان به ابزارهای بهتر مجهز شدند، چنین پرسش‌هایی را جدی‌تر مطرح کردند که آیا سیاره‌های دیگری هم فراتر از منظومه‌ی شمسی وجود